Markeerimisprojekt PEATU, VAATA, VEENDU!


Juba teist aastat korraldab Maanteeamet koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 2017. aasta septembris koolide 5.-6. klasside õpilastele kampaania PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärgiks on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks just 8-14 aastased jalakäijad.

Kampaania ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!
Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Вот и лето наступило!